Sydämellinen separatisti Kuiskauksia vapaudesta

Kaikki blogit puheenaiheesta Eläkkeet

Taitettu eläkeindeksi-aloite sai vahvan kritiikin

 

Eduskunta kävi torstaina lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta, jossa esitetään lakia muutettavaksi niin, että ansioeläkkeet sidottaisiin nykyisen 80/20 (hinnat/palkat) indeksin sijasta täysin palkkakehitykseen.  Aloitteella on yli 80 000 allekirjoittajaa.

 

Vale-emävale-tilasto-tvuutinen

Tänään 16.1. on television kaikissa uutisissa kerrottu Eläketurvakeskuksen ”tutkimuksesta”, jonka mukaan eläkeläiset ovat tänään rikkaampia kuin koskaan aikaisemmin ja köyhyysrajan alapuolella on vain ”pieni joukko” eläkeläisiä.

Suomen työeläkejärjestelmä herättää suuria kysymyksiä

Suomalainen työeläkejärjestelmä ja työeläkemaksut herättävät suuria kysymyksiä. Kysymyksiä on paljon, mutta nostan tässä esiin muutaman ongelman:

Suuria eläkkeitä voi ja pitää leikata

Yle kertoi eilen verkkosivuillaan näyttävästi Suomen eläkejärjestelmästä. Ilahduttavasti sivulle oli päätynyt myös oikeaa tietoa, kuten se, että nykyiset eläkeläiset eivät ole maksaneet eläkkeitään itse. Osa Ylen tiedoista vaatii kuitenkin tarkennusta. Tässä tekstissä keskityn kahteen toisiinsa liittyvään väitteeseen, joita toistetaan Suomessa ilman kritiikkiä, joka olisi tarpeen:

  1. “Eläkekatto esimerkiksi tarkoittaisi, että eläkemaksuille pitäisi myös asettaa katto.”

Akateemisen työttömyyden ennaltaehkäisy on tärkeää tulevina vuosina

Hyvää alkavaa vuotta 2017 jo etukäteen!

Joulukuun aikana muutamissa kirjoituksissa nostettiin aiheellisesti esiin korkeakoulutettujen työttömyystarinoita ja useiden henkilöiden vääriä oletuksia työllistymisen helppoudesta maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Samassa yhteydessä nostettiin esiin työttömyysturvan niukkuus ja muitakin sosiaaliturvan muotoja koskevat kannustinloukut. Lapsiperheelliset ja pariskunnat harmittelivat puolison tulojen ja omaisuuden vaikutuksia tuensaantiin.

Isänä ja isoisänä vaikea ymmärtää Korkmanin kylmyyttä

 

Arvostettu tutkijakollegani Työväen taloudellisesta tutkimuslaitoksesta Sixten Korkman kirjoitti tunteisiin vetoavan kolumnin ”Isänä, isoisänä ja ekonomistina on vaikea lämmetä kansalaisaloitteelle eläkeindeksistä” (HS 13.12.) Tunteilun lisäksi hän arvovallallaan leimasi, kyseenalaisti edustuksellista demokratiaa ja kävi varjonyrkkeilyä itse luomiaan mörköjä vastaan.

Modernia Sammon ryöstöä todistamassa

Kimmo Kiljusen(sd.) johdolla laadittu kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi luovutettiin eduskunnan puhemiehelle tänään torstaina. Aloite on herättänyt etukäteen runsaasti huomiota sen vuoksi, että Eläketurvakeskuksen ja monien muiden asiantuntijatahojen mukaan se käytännössä romuttaisi nykyisen eläkejärjestelmän.

Eläkkeiden taitettujen indeksien "korjaus" vain pienimpiin työeläkkeisiin

Eduskunta joutuu jossakin vaiheessa käsittelemään kansalaisaloitetta eläkkeiden taitetun indeksin poistamisesta ja sen vaihtamisesta puhtaaseen palkkaindeksiin. Aloitetta on perusteltu eläkeläisköyhyyden vähentämisellä, mutta vastustettu siksi, että se ei kohdistu kansaneläkkeisiin ja lisäksi pelätään eläkerahastojen hupenevan ja nykyisten nuorten mahdollisuuden ansaita työeläkettä itselleen vaarantuvan. Päädyin keksimään kompromissiratkaisun, joka on todennäköisesti kustannusneutraali.

Mistä oikein on kysymys?

Mistä oikein on kysymys?

”Perhe- ja osa-aikaeläkkeet sekä vuoden 2017 eläkeuudistuksessa käyttöön otettavat osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke kustannetaan kokonaan jakojärjestelmän mukaisesti.

Tuossa suora lainaus alla olevasta linkistä s. 24, kohta TyEL ja MEL.

http://www.etk.fi/wp-content/uploads/Lakisaateiset_elakkeet_pitkan_aikavalin_laskelmat_2016-1.pdf

Kuka omistaa työeläkerahastot?

Kuka omistaa työeläkerahastot?

Tulevaa työeläkettä kertyy palkoista sovittujen karttumaprosenttien mukaan. Tuo ansaittu tuleva vanhuuseläke jää koko eläkejärjestelmän velaksi ansaitsijalleen siihen asti, kunnes tuota velkaa hänelle aletaan lyhentämään eläkkeinä kuukausi kerrallaan. Velka loppuu, kun eläkeläinen kuolee. Velan maksamiseksi osa vanhuuseläkkeestä rahoitetaan tasausosasta ja loput tulevat rahastoista.

Työeläkejärjestelmän alusta 1962 asti ovat rahastot olleet mukana ja vuoteen 1993 asti työnantajat maksoivat kaikki työeläkemaksut. 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä